Reïntegratie is gericht op het herstel van fysieke klachten. Een reïntegratietraject bestaat uit het adviseren, begeleiden en instrueren van werknemers met fysieke arbeidsrelevante gezondheidsproblemen.

Bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kan na een intake een reïntegratietraject geadviseerd worden. Hierbij is er tijdens individuele begeleiding aandacht voor werkfactoren. De werknemer wordt gecoacht in het vinden van passende oplossingen en om met de fysieke klachten in relatie tot werk om te kunnen gaan. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Wanneer werknemers zelf oplossingen bedenken, is het draagvlak en succes van de interventie groter.

De begeleiding wordt uitgevoerd door een register bedrijfsfysiotherapeut. Afhankelijk van de mate van klachten kan een traject van 6 of 12 weken worden ingezet.