PREVENTIE

Preventie van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat omvat meer dan alleen een ergonomisch correcte werkplek. Onderzoek toont aan dat klachten worden veroorzaakt door een ingewikkeld samenspel van belastende factoren. De kern van het probleem is vaak een verstoring van de balans tussen de belasting die voortkomt uit het werk en de mate waarin mensen belast kunnen worden: de belastbaarheid. Wanneer de juiste interventies worden ingezet kunnen hoge kosten door uitval en verzuim worden voorkomen.

Lees verder...

WERKPLEKONDERZOEK

Het afdelings- of individueel werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het werkplekonderzoek ontvangt u gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Hiermee kunnen klachten en het verzuim bij werknemer(s) worden teruggedrongen én levert het direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van werknemers.

Lees verder...

TRAINING

WorkPhysion verzorgt diverse trainingen waaronder de Training Gezond Werken & Tiltraining en de Training Gezond Beeldschermwerk. Alle trainingen zijn maatwerk. Wanneer u een training wil afstemmen op uw organisatie neem dan contact op.

Lees verder...

INLOOPSPREEKUUR

WorkPhysion verzorgt het Inloopspreekuur binnen uw bedrijf om uitval/ziekteverzuim te voorkomen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Lees verder...

REINTEGRATIE

Reïntegratie is gericht op het herstel van fysieke klachten. Een reïntegratietraject bestaat uit het adviseren, begeleiden en instrueren van werknemers met fysieke arbeidsrelevante gezondheidsproblemen.

Lees verder...

THUISWERKEN

Thuiswerken is niet meer weg te denken uit het werkproces. Het werk kan doorgaan, maar er bestaat bij veelvuldig thuiswerken een risico op klachten van met name de nek-/schouderregio (KANS/RSI) omdat niet iedereen thuis een ingerichte kantoorwerkplek heeft.

Lees verder...