Oplossingen en mogelijkheden

Heeft u specifieke of algemene vragen over gezond werken, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met WorkPhysion. U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie door te nemen. Maar ook direct voor de oplossing van een actueel probleem op de werkvloer. Vraag wat voor uw bedrijf of organisatie mogelijk is. Het advies is maatwerk en de oplossingen worden afgestemd op uw persoonlijke praktijksituatie. WorkPhysion heeft ervaring in diverse branches: zakelijke en publieke dienstverlening, zorg, productie, transport.

Werkplekonderzoek: persoonlijke aanpak

WorkPhysion komt langs op afspraak voor een analyse van de werkplek (één of meer werkplekken). En ook van de omgeving in relatie tot de medewerker. Er vindt daarbij altijd afstemming met de medewerker en leidinggevende plaats. Dat resulteert in een advies voor een ergonomische werkplek, waar de medewerker prettig en gezond kan werken. De medewerker wordt daarbij gestimuleerd zelf oplossingen te vinden in ergonomisch werken.

Training op de werkplek

De analyse en het persoonlijke advies op de werkplek zorgen voor bewuster omgaan met de werkhouding en werkplek. De medewerker wordt begeleid in het vinden en vasthouden van een zo ontspannen mogelijke werkhouding. Dan heeft de aanpassing meteen een blijvend effect. Gezamenlijke trainingen voor een aantal medewerkers zijn ook mogelijk, waarbij medewerkers een goede, gezonde werkhouding aanleren gericht op blijvend gezond werken.

Oplossingsgericht

WorkPhysion ondersteunt de medewerker en de werkgever om haalbare oplossingen te creëren op het gebied van fysieke belasting. Dit zijn oplossingen die zijn gericht op organisatie, techniek én gedrag. Al deze onderdelen zijn belangrijk voor een blijvend goed resultaat.