Preventie van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat omvat meer dan alleen een ergonomisch correcte werkplek. Onderzoek toont aan dat klachten worden veroorzaakt door een ingewikkeld samenspel van belastende factoren. De kern van het probleem is vaak een verstoring van de balans tussen de belasting die voortkomt uit het werk en de mate waarin mensen belast kunnen worden: de belastbaarheid. Wanneer de juiste interventies worden ingezet kunnen hoge kosten door uitval en verzuim worden voorkomen.

 

Primaire preventie

Wanneer medewerkers klachten ervaren tijdens werkzaamheden en uitval dreigt, dan kan een werkplekonderzoek op de afdeling worden ingezet. Er vindt een uitgebreide analyse plaats van de relatie tussen de werkzaamheden op de afdeling en klachten. Op basis van de resultaten kan gericht actie worden onder nomen en klachten bij collega's worden voorkomen. Een training Gezond Werken / tiltraining,  een training Gezond Beeldschermwerk of ergonomisch advies bij inrichten van de (nieuwe) werkplek kunnen dan uitkomst bieden. 

 

Secundaire preventie

Wanneer een medewerker eerder klachten heeft gehad en deze tot verminderde inzetbaarheid of verzuim hebben geleid, dan kan  een individueel werkplekonderzoek worden ingezet. De resultaten van dit onderzoek geven de medewerker inzicht over de relatie tussen de werkzaamheden en het klachtenpatroon, waardoor herhaalde uitval kan worden voorkomen.