Het afdelings- of individueel werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het werkplekonderzoek ontvangt u gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Hiermee kunnen klachten en het verzuim bij werknemer(s) worden teruggedrongen én levert het direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van werknemers.

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Door middel van een korte vragenlijst wordt de werknemer gevraagd over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • Fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren (zoals klimaat, verlichting, geluid)
  • Veiligheid
  • Werkgedrag, werkorganisatie, werkverhoudingen en werkdruk/-stress

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact op met WorkPhysion